default logo

2024-03-13

Nybyggnad av särskilt boende

På uppdrag av Region Gotland bygger vi ett Särskilt Boende på södra Gotland, Klintehamn.
Bygget kommer att stå färdigt i slutet av 2025 och ha plats för 60 boende.
Foton nedan tagna i samband med Första Spadtaget januari 2024.