default logo

Hållbarhet

Alla sorts företag har en central roll i arbetet för att nå Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra. Här kan du få reda mer om hur Wisab arbetar aktivt med några av de Globala målen och bidrar till hållbar utveckling.

Vi ska verka för att vara en säker arbetsplats för alla våra medarbetare och underentreprenörer. Arbeta för att utfasning av oönskade ämnen i kemikalier görs genom att använda Basta och Sundahus.
Vi verkar i en mansdominerad bransch och om vi arbetar för jämlikhet gör det oss till en bättre och mer attraktiv arbetsgivare.

Det finns idag krav på byggnaders energianvändning. Vi energibesparar även på våra byggarbetsplatser. Vi köper miljömärkt el och har installerat luftvärmepumpar i våra byggbodar.
Att bygga energi- och miljöklassade byggnader i största möjliga mån, certifieringar enligt Miljöbyggnad och andra märkningar såsom Svanen. Göra hållbara materialval.
Betong är hållbart. Vi har livslängdsklass L100 på våra prefabricerade betongelement i många av våra projekt.
Vår bilpark förnyas ständigt och vi ser alltid till att köpa minst en bättre miljöklassning för varje nyförvärv.