default logo

Nu Svanar vi igen!

2022-12-05

Erhållit Svanenmärket för Brf Botairlunden 2

Vi kan stolt meddela att vi nu fått Svanencertifikat för Brf Botairlunden 2 inom kvarteret Bläckfisken i Visby. Detta hus är det andra flerbostadshuset på Gotland som Svanenmärks.

Vårt fokus inom området miljö

I och med detta kommer vårt miljöfokus ligga på just Svanen vilket vi strävar efter till det sista huset inom samma område.

Vad betyder det då att huset är Svanenmärkt?

Jo, att huset är byggt under kontrollerade former med tanke på både miljö och människors hälsa.

I dagsläget är det småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader som kan Svanenmärkas.

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och

  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • har en kvalitetssäkrad byggprocess