default logo

Särskilt boende i Klinte

2024-03-13

På uppdrag av Region Gotland bygger vi ett Särskilt Boende på södra Gotland, Klintehamn.
Bygget kommer att stå färdigt i slutet av 2025 och ha plats för 60 boende.
Fotot nedan taget i samband med Första Spadtaget januari 2024.