default logo

Hejdå skolan!

2022-09-02 Nu i september påbörjas rivningen av Alléskolan.
När huset byggdes 1942 så var det ett militärt logement.
Den nya skolan som ska ta plats efter rivningen kommer att vara i tre plan och ca. 4000 kvm stor.