default logo

2023-01-05

66 bostadsrätter är sålda och inflyttning klar!

Strax innan jul 2022 flyttade de sista bostadsrättsinnehavarna in i det sista flerbostadshuset inom kvarteret Bläckfisken.

Svanen certifierade hus

Förhoppningen under byggtiden har varit att dessa hus skulle Svanen certifieras vilket även har skett i de två första flerbostadshusen, det tredje återstår ännu.

Utformningen av husen

De tre husen ser likadana utifrån men skiljer sig invändigt. Främst inne i lägenheterna där köparna fått göra egna inredningsval utifrån Svanens kriterier om inbyggt material mm.
Trapphusen skiljer sig åt i den bemärkelsen att de har olika teman med målningar, hus 1 har gotländsk natur tema, hus 2 har fåglar och hus 3 har fiskehamn som tema.