default logo

Fem nya lägenheter på Terra Nova


2023-03-08

Lokaler blir lägenheter

På uppdrag av AB Gotlandshem håller vår Byggserviceavdelning just nu på med ombyggnad av lokaler till lägenheter. De lokaler som berörs ligger på Terra Nova-området i Visby och kvarteret Bryggaren. Det kommer bli totalt 5 lägenheter.

Färdiga till sensommaren

Rivningen och ombyggnaden kommer pågå hela våren och står färdiga senare i sommar.