default logo

Max hamburgerrestaurang bygger nytt!

På uppdrag av Max Burger AB kommer vi under hösten hjälpa dom bygga en helt ny restaurang.

Den gamla restaurangen rivs under vintern och under tiden kommer restaurangen husera i tillfälliga lokaler på ytan bredvid den gamla restaurangen.

Nyöppning kommer att ske någon gång nästa sommar!