default logo

Väggar upp på nya bygget!

2022-02-10
Nu i veckan så kom de första byggelementen upp på Signallottan 2. Produktionschef Sven Yxfeldt med personal var på plats och monteringen fortsätter nu med första planen på husen.