default logo

Spaden i marken!

2022-08-09

Det symboliska första spadtaget är taget för bygget av den nya Alléskolan. Det är hela 35 år sedan den senaste kommunala skolan stod klar, och vi är väldigt glada att få vara med på detta projekt.
I spadarna höll Karl-Johan Boberg,ordförande i tekniska nämnden och Stefan Nypelius, ordförande i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med eleverna Havanna och Clara i årskurs 3 på Alléskolan. Tjejerna kommer att få komma tillbaka till den nya skolan i årskurs 6 höstterminen 2024 då skolan ska stå klar.