default logo

Silver till Visby Gärde!

2020-03-16
Projekt HSB Brf Visby Gärde har erhållit certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.
16 olika indikatorer rörande bland annat energianvändning, innemiljö och material har kontrollerats och säkerställts.
Byggnaden har nu en miljöcertifiering som ger bra miljö att leva och bo i.