default logo

17 globala mål för hållbar utveckling

2019-12-09 FN har genom sina 193 medlemsstater tagit fram 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är universella vilket innebär att alla länder har ett gemensamt ansvar för genomförandet av dessa mål. Alla behövs, näringsliv, civilsamhället och även privatpersoner.

Vi på Wisab har genom vårt ledningssystem implementerat de delar vi tror vi kan arbeta mer med.

Som ett exempel har vi mål nummer 13, Bekämpa klimatförändringen, där vi numer köper in Grön el, vår bilpark uppdaterad med några bilar som körs på HVO och även en el-bil har vi köpt.

Om vi alla hjälps åt att göra något, så kommer vi framåt!

Vilken del kan du/ni bidra med?