default logo

Rusta

Rusta

På uppdrag av AB Hans-Göran Eklund har vi byggt en affärslokal på Skarphäll i Visby. Lokalen stod färdig 2003 då butiken Rusta flyttade in.