default logo

Ica Maxi

ICA Maxi

På uppdrag av AB Hans-Göran Eklund har vi byggt ICA-Maxi Stormarknad. Byggnaden ligger vid Stenhuggarvägen brevid Arbetarrörelsens hus. Öppning var till våren 2007.
Besök gärna ICA-Maxis hemsida: www.maxivisby.se