default logo

Hamnkrogen i Herrvik

Vi har hjälpt till med återuppbyggnaden av Hamnkrogen i Herrvik som våren 2013 brann ner till grunden. Vi har levererat och monterar ytter- och innerväggar samt bjälklag. Hamnkrogen öppnades igen sommaren 2014.