Åt beställaren AB Gotlandshem börjar vi nu bygga ute på Galgberget norr om Visby. 36 nyproducerade hyreslägenheter med beräknad inflyttning i mitten av 2020.